Make your own free website on Tripod.com
ชื่อสมุนไพรไทย    ชะเอมป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์    Albizia myriophylla Benth.
วงศ์                     LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น                  ชะเอมไทย ตาลอ้อย ส้มป่อยหวาน ย่านงาย
ลักษณะพืช          ไม้ยืนต้น ตามลำต้นและกิ่งก้านมีหนาม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น
                     ใบย่อยมีขนาดเล็ก ที่โคนก้านใบมีต่อมใหญ่ 1 ต่อม ดอกอัดแน่นเป็นช่อกลม
                     ออกตามปลายยอด ดอกมีขนาดเล็ก รูปกรวยปลายแยก 5 แฉกเล็ก ๆ เกสรตัวผู้
                     จำนวนมากยาวยื่นพ้นกรวยดอก ดอกมีกลื่นหอมผลเป็นฝักแบนยาว ปลายเรียว
                     ฝักแก่สีน้ำตาลมีเมล็ด 5-8 เมล็ด พบตามป่าละเมาะ เชิงเขา ป่าชายทะเล
การใช้ในตำรายาแผนโบราณ      
                   ราก       -    แก้กระหายน้ำ เป็นยาระบาย
                   เนื้อไม้    -   ขับเสมหะ แก้ไอ รักษาเลือดออกตามไรฟัน
                   ดอก      -    ช่วยย่อยอาหาร