Make your own free website on Tripod.com
ชื่อสมุนไพรไทย เหงือกปลาหมอ
   
   
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acanthus ebracteatus Vahl
   
วงศ์ ACANTHACEAE
   
ชื่ออื่น เหงือกปลาหมอดอกขาว
   
ลักษณะพืช           

ไม้พุ่ม ลำต้นกลมเรียว มีหนามตามข้อๆละ 4 หนาม ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ผิวเรียบเป็นมัน ดอกเป็นช่อ ออกตามปลายกิ่ง ขอบใบจักหยาบ ปลายแหลมคล้ายหนามแต่อาจพบขอบใบเรียบก็ได้ ดอกสีขาว ผลรูปไข่สีเขียว

พบขึ้นตามชายน้ำ ริมลำคลอง ที่ชุ่มชื้นทั่วไป

   
การใช้ในตำรายาแผนโบราณ ทั้งต้นและเมล็ด - รักษาฝี แก้โรคน้ำเหลืองเสีย