Make your own free website on Tripod.com
ชื่อสมุนไพรไทย  กระดุม
ชื่อวิทยาศาสตร์    Borreria (L.F.) F.N. Willimas  
วงศ์                     RUBIACEAE  
ชื่ออื่น             ---  
ลักษณะพืช  พืชล้มลุก ลำตันและกิ่งก้านเป็นเหลี่ยมใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ตัวใบรูไข่ เนื้อใบบาง มีขนทั้ง 2 ด้าน ตอกออกเป็นกระจุกตามซอกใบ ดอกมีขนาดเล็ก รูปกรวย ปลายแยก 4 แฉก กรวยดอกสีขาวกลีบดอกสีม่วงอ่อน ภายในกรวยดอกเหนือโคนกรวยดอกเล็กน้อย มีขนเรียงเป็นวงแหวน ผลเล็กรูปปรี เมื่อแก่แตกอ้าภายใน มี 2 เมล็ด พบตามที่ชุ่มชื้น ริมทาง หรือที่น้ำขังแฉะทั่ว ๆ ไป
การใช้ในตำรายาแผนโบราณ
     ใบ     - แก้ริดสีดวงทวาร
     ราก    - แก้ปวดฟัน
     ลำตัน  - เป็นส่วนผสมทำยาพอกแก้อุจจาระร่วง              ทำยาชงแก้โรดนิ่วในได นิ่วในถุงน้ำดี