Make your own free website on Tripod.com

เหงือกปลาหมอ

  ชื่อวิทยาศาสตร์ Acanthus ebracteatus Vahl
วงศ์ ACANTHACEAE
  ชื่ออื่น เหงือกปลาหมอดอกขาว
ลักษณะพืช

ไม้่พุ่ม ลำต้นกลมเรียว มีหนามตามข้อๆละ 4 หนาม ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ผิวเรียบเป็นมัน ดอกเป็นช่อ ออกตามปลายกิ่ง ขอบใบจักหยาบ ปลายแหลมคล้ายหนามแต่อาจพบขอบใบเรียบก็ได้ ดอกสีขาว ผลรูปไข่สีเขียว

พบขึ้นตามชายน้ำ ริมลำคลอง ที่ชุ่มชื้นทั่วไป

  การใช้ในตำราแผนโบราณ ทั้งต้นและเมล็ด - รักษาฝี แก้โรคน้ำเหลืองเสีย