Make your own free website on Tripod.com

โรกกระออม

Cardiospermum halica โคกกระออมกดดดด
วงศ์ SAPINDACEAE  
ชื่ออื่น    
ลักษณะพืช

ไม้ล้ม มึหนวดเกี่ยวพัน ใบเป็นใบ ประกอบ เรียงสลับในระนาบเดียวกัน แต่ละใบมีใบย่อย 3 ใบ ผิวใบเกลีย้ง เนื้อใบบางช่อดอกออกตามซอกใบ ดอกแยกเพศขณะเล็ก สีขาว กลีบดอกสีขาว 4 กลีบผลเป็น 3 พูผนังบางสีเขีวยว ภายในมีเมล็ดกลม 1-3 เมล็ด เมล็ดแก่สีดำ มีจุดรูปไตสีขาวอยู่ด้านบน. พบตามเรีอกสวน สนามหญ้า ริมทาง ทั่วไป

 
การใช้ในตดำรายาแผนโบราณ

ทั้งต้น-แก้โรคไขข้ออักเสบ
ราด -ขับเกงื่อ ขับปัสสาวะ ยาระบายทำให้อาเจียน
ใบ