Make your own free website on Tripod.com

เสลดพังพอน 

ชื่อวิทยาศาสตร์   Barleria lupulina Lindl.

วงศ์              ACANTHACEAE

       ชื่ออื่น            พิมเสนต้น เช็กเชเกี่ยม ชองระอา

ลักษณะพืช

ด้านบนสีเขียวเข้ม เส้นใบสีแดง ด้านล่างสีจางกว่า

ผิวใบเกลี้ยง ยาว 5-10 ซม. กว้าง 0.5-1.5 ซม.

ก้านใบสั้น ตามซอกใบจะมีหนามแหลม 2 อัน

ช่อดอกรูปทรงกระบอก ตั้งตรงหรือห้อยลง ยาว 3-9 ซม.

กลีบดอกสีเหลืองยาว2-4ซม. กลีบดอกสีเหลืองยาว 2-4 ซม.

กลีบรองดอกสีเขียวปลายยอดสีม่วง ผลยาวประมาณ 1.5 ซม.

 

การใช้ในตำรายาแผนโบราณ

 

         ใบ         -     พอกฝี แก้ช้ำบวม

         ทั้งต้น   -      แก้พิษงู

         ราก       -      ฝนกับสุรา ทาถอนพิษงู ตะขาบ

                                 แมลงป่อง ผึ้ง ปลาแขยง